The Boulder of Bolund

BOLUNDSTENEN

Mainpage
Oversæt:
Intro
List + Map
GEUS pages
ZEALAND
Avnsøgård
Avnsø Søsten
Bihus
Bjergsted
Bolund
Breddysse
Broged
Djævle.Egebæk
Djævle.Rerslev
Dronn. Broche
Dyre
Dødningen
Firetønder
Flad Colas
Galgebakken
Gammelrand
Grå Avnsøgård
Gubbe
Gunnars Sten
Hyldedysse
Hvide
Hvissinge
Høje Colas
Kalundborg
Kast. Egelund
Kast. Grevinge
Kast. Høve
Kast. Juliedal
Kast.Knudskov
Kast.Værslev
Langemose
Lerelte
Lig
Lomme
Lynge
Mangle
Milesteds
Muse
Myre
Odde
Ore
Pandekage
Piber
Penge
Rolshøj
Roskilde
Rød Avnsøgård
Sagn
Sekshøj
Senge
Sjælland
Skallerød
Skåne
Smør
Snekke
Sorten
Stenrand 1
Stenrand 2
Stenrand 3
Stenrand 4
Store Blis
Svanholm
Svenske
Teglværksminde
Trolde
Øm 1
Øm 2
Øm 3
AGERSØ
Skarpsten
LOLLAND
Den Hvide Mær
Høvænge
Lunde
FALSTER
Gretes trone
Halskovgård
Lindeskoven
Spejderstenen
BOGØ
Bogøstenen
MØN
Damsholte
Grønsalen
Rytsebæk
Store
Svante
Klekkendehøj
Tøveldestenen
LANGELAND
Bjerrgby Vest
Bjerreby Øst
Herslev
Søstenen
FYN
Barne
Damme
Gryde
Faaborg

Kast.Søndersø

Rødjyde
LYØ
Anes Kiste
BORNHOLM
Another time

This big boulder of Bolund Stenen is found outside Roskilde on a meadow. It is named after the 12 meter high moraine hill in the cove.

Location: Frederiksborgvej 404, Roskilde
GPS: 55.700280, 12.108058

Size: 2,7 metres high, 3,2 metres wide and 4,4 meters long.

Meaning of the name: A grove to live in, referring to the the aria it is found in.

Material: Migmatitic gnejss.

Origin: Scandinavia bedrock, unknown location. 

Legend: The legend has it that it was thrown by a sorceress against the Roskilde Cathedral.
It did not get that far and can be seen at the Meadows of Lille Valby.
Another story goes that a witch in anger threw the stone after a troll. The troll got the stone in the head and sank into the ground - and there he is yet. If someone moves the stone, the troll's head again come into view.
Another legend has it that it was thrown after the cathedral of Roskilde by Queen Margrethe I.