The Small Boulders

MEASUREMENTS

Mainpage
Oversæt:
Intro
List + Map
Measurements
GEUS pages
ZEALAND
Avnsøgård
Avnsø Søsten
Bihus
Bjergsted
Bolund
Bordet
Breddysse
Broged
Djævle.Egebæk
Djævle.Rerslev
Dronn. Broche
Dyre
Dødningen
Firetønder
Flad Colas
Galgebakken
Gammelrand
Grå Avnsøgård
Gubbe
Gunnars Sten
Hyldedysse
Hvide
Hvissinge
Høje Colas
Kalundborg
Kast. Egelund
Kast. Grevinge
Kast. Høve
Kast. Juliedal
Kast.Knudskov
Kast.Værslev
Krømplinge
Knuden
Lange Jan
Langemose
Lerelte
Lig
Lomme
Lynge
Mangle
Milesteds
Muse
Myre
Odde
Ore
Ornen
Pandekage
Penge
Perlen
Piber
Puklen
Rolshøj
Roskilde
Rød Avnsøgård
Sagn
Sekshøj
Senge
Sjælland
Skallerød
Skåne
Smør
Sneglesten
Snekke
Sorten
Stenrand 1
Stenrand 2
Stenrand 3
Stenrand 4
Stenø
Store Blis
Svanholm
Svenske
Sønderød
Teglværksminde
Trekanten
Trolde
Tyren
Tørslev
Tågerup
Øm 1
Øm 2
Øm 3
Ørebjerg
AGERSØ
Skarpsten
LOLLAND
Den Hvide Mær
Høvænge
Lunde
FALSTER
Gretes trone
Halskovgård
Lindeskoven
Spejderstenen
BOGØ
Bogøstenen
MØN
Grønsalen
Klekkendehøj
 Marienborg
Rytsebæk
Store
 Svante
Tøveldestenen
ORØ
Orø Stenen
LANGELAND
Bjerrgby Vest
Bjerreby Øst
Herslev
Søstenen
FYN
Barne
Damme
Gryde
Faaborg

Kast.Søndersø

Rødjyde
LYØ
Anes Kiste
BORNHOLM
Drawing board

There are several ways to measure the boulders, and it can be difficult to get an exact value.
Without an entire team with long sticks, anglers and spirit level´- or some clever electronically gismo, it is hard to get exact measurements, climbing the huge boulders. I think mine is within 5%.

While Henrik Jønsson Granat from GEUS use the "brown box", I use the "red cross", and that does lead to different values. Unfortunately, I have used some of his values on a few of the pages, along with others work, and not noted it. Well, they are pretty big anyway!


Regarding the height and circumference. Again, there are several ways to measure it. I use the red lines: From the very top to the the soil. I measure the circumference as I was looking at the boulder from above, and make a virtual line horizontal around the boulder.

THOSE WHO TURNED OUT TO BE TOO SMALL: BELOW 3 METRES.
While I drive around to search for the big boulders, I sometime end up at one, being too small. I have made a list to avoid returning to the sight - too late. It is of cause not complete.

NAME GPS METER
Hulehøj Jættestue, Bogø 54°55'49.5"N 12°04'07.8"E 2,0
Listrup Jættestue, Falster 54°48'34.3"N 11°57'39.5"E 2,7
Easkebjerg Vesterlyng Langdysse 55°43'58.9"N 11°17'21.1"E 1,9
Hejnstrupgård Langdysse 55°43'26.3"N 12°08'13.8"E 2,9
Hødyssen 55°44'07.6"N 12°08'18.4"E 2,1
Korsør Langdysse 55°18'34.6"N 11°10'36.0"E 2,1
Korsør Skov Runddysse 55°18'30.9"N 11°10'26.8"E 2,4
Kosør Skov Megalitgrav Photo More below ground 55°18'30.1"N 11°10'19.0"E 2,0+?
Knudskov Jættestue 55°03'23.4"N 11°44'43.8"E 2,6
Knudsskov Enghave Langdysse 55°03'19.4"N 11°44'43.8"E 2,3
Milehøj Jættestue 55°02'37.0"N 11°51'14.7"E 2,6
Månehøj Jættestue 55°06'53.4"N 11°44'26.3"E 2,3
Remkolde Jættestue 55°03'13.0"N 11°51'50.8"E 2,4
Rynkebjerg Jættestue 55°02'06.0"N 11°58'18.0"E 2,5
Rynkebjerg langdysse 55°02'05.2"N 11°58'14.9"E 1,3
Svinø Østerhøj 55°06'06.2"N 11°46'30.7"E 2,6
Værebro Gulddysse 55°45'08.2"N 12°08'12.6"E 2,5
Gundsømagle Langdysse 3 55°44'36.0"N 12°08'06.9"E 2,8