Klekkendehøj Stenen

KLEKKENDEHØJ

Hovedside
Translate:
Intro
Liste + Kort
Målene
GEUS sider
SJÆLLAND
Avnsøgård
Avnsø Søsten
Bihus
Bjergsted
Bolund
Bordet
Breddysse
Broged
Djævle.Egebæk
Djævle.Rerslev
Dronn. Broche
Dyre
Dødningen
Firetønder
Flad Colas
Galgebakken
Gammelrand
Grå Avnsøgård
Gubbe
Gunnars Sten
Hyldedysse
Hvide
Hvissinge
Høje Colas
Kalundborg
Kast. Egelund
Kast. Grevinge
Kast. Høve
Kast. Juliedal
Kast.Knudskov
Kast.Værslev
Knuden
Krømplinge
Lange Jan
Langemose
Lerelte
Lig
Lomme
Lynge
Mangle
Milesteds
Muse
Myre
Odde
Ore
Ornen
Pandekage
Penge
Perlen
Piber
Puklen
Rolshøj
Roskilde
Rød Avnsøgård
Sagn
Sekshøj
Senge
Sjælland
Skallerød
Skåne
Smør
Sneglesten
Snekke
Sorten
Stenrand 1
Stenrand 2
Stenrand 3
Stenrand 4
Stenø
Store Blis
Svanholm
Svenske
Sønderød
Teglværksminde
Trekanten
Trolde
Tyren
Tørslev
Tågerup
Øm 1
Øm 2
Øm 3
Ørebjerg
AGERSØ
Skarpsten
LOLLAND
Den Hvide Mær
Høvænge
Lunde
FALSTER
Gretes trone
Halskovgård
Lindeskoven
Spejderstenen
BOGØ
Bogøstenen
MØN
Grønsalen
Klekkendehøj
Marienborg
Rytsebæk
Store
Svante
Tøveldestenen
ORØ
Orø Stenen
LANGELAND
Bjerrgby Vest
Bjerreby Øst
Herslev
Søstenen
FYN
Barne
Damme
Gryde
Faaborg

Kast.Søndersø

Rødjyde
LYØ
Anes Kiste
BORNHOLM
Planlagt...

 Klekkendehøj Stenen ligger på en grav ved Askeby på vestlige Møn. Graven antages at stamme fra den neolithiske alder, ca. 4500 år gammel, og er en af ​​de bedst bevarede af mere end 100 gravhøje på øen. Den ligger tæt på vejen mellem Tostenæs og Røddinge. Graven er en passagegrave, hvilket betyder at det centrale kammer i højden nås ved hjælp af en forbindelseskanal. Klekkende Høj er usædvanligt ved at der er to indgangspassager, der løber omtrent parallelt med hinanden mod øst. Inden for højen er et centralt rum, der løber omtrent nord-syd, som er opdelt gennem midten af ​​to store sten. En passage går ind i hver halvdel af graven. Indgangspassagerne er ca. 7 meter lange og tilstrækkeligt store til man kan kragle der ind. De centrale kamre er hver ca. 4,5 meter på hver led, men ikke store nok til at en mand skal stå oprejst. Kamrene og passagerne er konstrueret af store sten, der ligger på kanten, som understøtter overliggerne. Hele konstruktionen er så blevet dækket af en jordhøje.
Da denne sten selv ikke var beskrevet af andre, har jeg også friheden til at døbe det selv, men efter gravhøjen.
Den ligger 210 meter inde på en mark.

Adresse: Klekkendevej 12, 4792 Askeby.
GPS: 54.936201, 12.164227

Størrelse: 1,2 meter høj, 2 meter bred og 3,7 meter lang.

Materiale: ?

Oprindelse: ?

Sagn: ?