Kæmpeste der er for små

MÅL

Hovedside
Translate:
Intro
Liste + Kort
Målene
GEUS sider
SJÆLLAND
Avnsøgård
Avnsø Søsten
Bihus
Bjergsted
Bolund
Bordet
Breddysse
Broged
Djævle.Egebæk
Djævle.Rerslev
Dronn. Broche
Dyre
Dødningen
Firetønder
Flad Colas
Galgebakken
Gammelrand
Grå Avnsøgård
Gubbe
Gunnars Sten
Hyldedysse
Hvide
Hvissinge
Høje Colas
Kalundborg
Kast. Egelund
Kast. Grevinge
Kast. Høve
Kast. Juliedal
Kast.Knudskov
Kast.Værslev
Knuden
Krømplinge
Lange Jan
Langemose
Lerelte
Lig
Lomme
Lynge
Mangle
Milesteds
Muse
Myre
Odde
Ore
Ornen
Pandekage
Penge
Perlen
Piber
Puklen
Rolshøj
Roskilde
Rød Avnsøgård
Sagn
Sekshøj
Senge
Sjælland
Skallerød
Skåne
Smør
Sneglesten
Snekke
Sorten
Stenrand 1
Stenrand 2
Stenrand 3
Stenrand 4
Stenø
Store Blis
Svanholm
Svenske
Sønderød
Teglværksminde
Trekanten
Trolde
Tyren
Tørslev
Tågerup
Øm 1
Øm 2
Øm 3
Ørebjerg
AGERSØ
Skarpsten
LOLLAND
Den Hvide Mær
Høvænge
Lunde
FALSTER
Gretes trone
Halskovgård
Lindeskoven
Spejderstenen
BOGØ
Bogøstenen
MØN
Grønsalen
Klekkendehøj
Marienborg
Rytsebæk
Store
Svante
Tøveldestenen
ORØ
Orø Stenen
LANGELAND
Bjerrgby Vest
Bjerreby Øst
Herslev
Søstenen
FYN
Barne
Damme
Gryde
Faaborg

Kast.Søndersø

Rødjyde
LYØ
Anes Kiste
BORNHOLM
Planlagt...

Der er flere måder at måle en sten på, som nedenstående tegning viser.
Uden et hel hold med lange stænger, vinkelmålere og vatterpas er det svært at få præcise mål. Umiddelbart vil jeg mene mine holder sig inden for 5% unøjagtighed.

Mens Henrik Jønsson Granat fra GEUS bruger "den brune kasse" har jeg hovedsageligt anvendt "det røde kors". Desværre har jeg fået brugt nogle af hans og andres mål på nogle enkelte sten - uden at notere hvilke. Men store er de, uanset hvad!

Der er også flere måder at måle højde og omkreds på. Jeg bruger de røde streger: Højden er fra det højeste punkt ned til jordoverfladen. Omkredsen er som stenen set fra oven, i en virituel vandret linie omkring stenen.

DEM DER VISTE SIG AT VÆRE FOR SMÅ: UNDER 3 METER.
I forbindelse med jeg kører rundt og finder de store sten, støder jeg til tider på nogle, der er lige små nok. For at holde styr på dem, så jeg ikke vender tilbage, har jeg lavet en liste - desværre for sendt. Den er naturligvis uendelig, og ikke komplet på nogen måde.

NAVN GPS METER
Hulehøj Jættestue, Bogø 54°55'49.5"N 12°04'07.8"E 2,0
Listrup Jættestue, Falster 54°48'34.3"N 11°57'39.5"E 2,7
Easkebjerg Vesterlyng Langdysse 55°43'58.9"N 11°17'21.1"E 1,9
Hejnstrupgård Langdysse 55°43'26.3"N 12°08'13.8"E 2,9
Hødyssen 55°44'07.6"N 12°08'18.4"E 2,1
Korsør Langdysse 55°18'34.6"N 11°10'36.0"E 2,1
Korsør Skov Runddysse 55°18'30.9"N 11°10'26.8"E 2,4
Kosør Skov Megalitgrav Foto Mere i jorden 55°18'30.1"N 11°10'19.0"E 2,0+?
Knudskov Jættestue 55°03'23.4"N 11°44'43.8"E 2,6
Knudsskov Enghave Langdysse 55°03'19.4"N 11°44'43.8"E 2,3
Milehøj Jættestue 55°02'37.0"N 11°51'14.7"E 2,6
Månehøj Jættestue 55°06'53.4"N 11°44'26.3"E 2,3
Remkolde Jættestue 55°03'13.0"N 11°51'50.8"E 2,4
Rynkebjerg Jættestue 55°02'06.0"N 11°58'18.0"E 2,5
Rynkebjerg langdysse 55°02'05.2"N 11°58'14.9"E 1,3
Svinø Østerhøj 55°06'06.2"N 11°46'30.7"E 2,6
Værebro Gulddysse 55°45'08.2"N 12°08'12.6"E 2,5
Gundsømagle Langdysse 3 55°44'36.0"N 12°08'06.9"E 2,8